Aktualności

Kapituła - relacja

Data dodania: 2018-08-06

 6.08.    WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII WYDARZEŃ obok, a komentarze z dni w rozwinięciu, Zapraszam.    


 
 Po dniach skupienia, wyborach do komisji czuwających nad prawidłowością obrad, rozpoczęła się część sprawozdawcza Kapituły. 
Po sprawozdaniu O. Przełożonego Generalnego, poznaliśmy stanowisko Stolicy Apostolskiej odnośnie Prowincji Peru. Następnie sytuację ekonomiczną zgromadzenia. 
Dzisiaj raporty z Prowincji : Północnych i Południowych Włoch i Polski.

7.08.

W sesji porannej wysłuchano sprawozdań kolejnych przełożonych: Prowincjała prowincji amerykańskiej P. Paula McDonnella; Prowincjała Meksyku, ojca Epifanio Moreno i Prowincjała Brazylii, ojca Antonio Ramosa De Moura Neto. Był czas na pytania do sprawozdawców. Poranek zakończył się modlitwą i nawiedzeniem Najświętszego Sakramentu.

Na sesji popołudniowej przyjęto protokoły przygotowane przez sekretarzy P. Guido Migliettę i P. Maximo Sevilla.

Następnie protokoły odczytali: Prowincjał Filipin P. Jayson Endaya; Prowincjał Indii P. Sunil Kallarakala. Sytuację w prowincji w Peru wyjaśnił P. Josbela Castro, oraz raport z Boliwii delegat P. Federico Rapu Camana. Znakiem nadziei, która znów kwitnie w Boliwii jest 2 nowo wyświęconych współbraci. Zarówno Peru, jak i Boliwia obchodziły w tym roku 70 lat obecności Oblatów św. Józefa. Czas na pytania odnośnie tych prowincji.

Po kolacji w sesji wieczornej sprawozdanie z misji w Mozambiku przedstawili współbracia O. Angelo Romano i O. Edenilson Silveirę.

8.08.

W dzisiejszych obradach Kapituły po raz 2 w historii zgromadzenia udział wzięli świeccy współpracownicy Oblatów św. Józefa.

Świadectwo bycia katechetką u boku Oblatów św. Józefa złożyła Alessandra Alvisini z Rzymu. Panna Milleth Kasilag z Filipin mówiła na temat swojego zaangażowania w duszpasterstwie młodzieżowym, José Ferriane z Brazylii o opiece duszpasterskiej; małżonkowie Spenser o współpracy w USA, a Jean Louis i Maria Ester z Meksyku na temat duszpasterstwa rodzinnego osj i zaangażowaniu w pomoc imigrantom przybywającym do Meksyku w poszukiwaniu lepszego życia.

Następnie relację z współpracy i dziełach prowadzonych przez siostry, osiągnięciach i trudnościach i o planach na przyszłość, mówiła Przełożona Generalna Sióstr Józefitek S. Denia P. Silva, OSJ. W dalszym etapie wysłuchaliśmy relacji brata Mario Belangero, o brackim powołaniu u oblatów św. Józefa.

Postulator generalny o. Alberto Santiago, wyjaśnił postęp procesu kanonizacji o. Giuseppe Calvi. Na koniec dzisiejszych obrad P. Sebastiano Melet przedstawił sprawozdanie z ONLUS Marelliane Social Works ( józefickiej fundacji pomagającej finansować projekty socjalne realizowane w zgromadzeniu).

9.08.

Kościół czci dzisiaj św. Teresę Benedyktę od Krzyża, patronkę Europy. Mszy świętej przewodniczył ks. Francesco Russo Prowincjał prowincji Świętej Rodziny. W homilii wskazał na rzeczywistość życia świętej. Podkreślił, że jako filozof żyła "pustynią" ateizmu, niezrozumieniem matki po nawróceniu, a w końcu męczennica z Auschwitz. Życie "mądrej dziewicy" z Ewangelii ma odzwierciedlenie w postawie św. Teresy Benedykty.

Kapituła, po zatwierdzeniu protokołów, pracowała dziś w grupach językowych: włoski, hiszpański i angielski. Tematem był apostolat, opracowywany według schematu : a) gdzie jesteśmy teraz: określenie ważniejszego problemu; b) gdzie Duch nas wzywa: aby sformułował nowy scenariusz z własnymi cechami w odniesieniu do charyzmatu Marello; c) konkretne sposoby osiągnięcia tego celu: w wykonalny, możliwy do osiągnięcia, programowalny i oceniany sposób.

Po zajęciach w grupach, dzieliliśmy się doświadczeniem.

Podziękowania za udział i świadectwa życa świeckich współpracowników mareliańskich.

Wieczór kulturalny zaprezentowali współbracia z Filipin.

10.08.

Święto męczennika św. Wawrzyńca. Mszy Świętej przewodniczył Prowincjał Filipin, ojciec Jayson Endaya. Zaprosił nas do refleksji nad pierwszym czytaniem „Bóg miłuje dawcę”, zapraszając nas do hojności z Panem w miłości, która była znakiem rozpoznawalnym dzisiejszego patrona.

Filipińscy bracia noszą dziś czerwone koszulki, znak „krwi”, przynależności do Chrystusa Ofiarnego Baranka. Dzisiaj obchodzimy rocznicę święceń kapłańskich księdza Pawła McDonnell (USA), oraz  imieniny brata Lorenzo M. Moneva (Filipiny).

Kontynuując pracę w grupach językowych, pochylaliśmy się nad zagadnieniami : Rektor domu – wspólnoty; ubóstwo jak wygląda realizacja ślubu dzisiaj; dzielenie śię Słowem Bożym; formacja – powołaniowa, początkowa, permanentna; stutentat międzynarodowy.

Na wieczór kulturalny zaprosili nas współbracia z Brazylii.

11.08.

Dziś wspomnienie św. Klary z Asyżu. Mszy świętej przewodniczył P. Neto De Moura, Prowincjał Brazylii. Liturgiczne wspomnienie, odsyła nas do początków naszego zgromadzenia, do "świętej Klary" powierzonej Marello i jego oblatom jako miejsca pierwszej pracy. Święta Klara jest jasnym świadectwem ofiarowania się Panu Bogu.

Obrady dzisiejsze rozpoczęły się odczytaniem protokołu z dnia poprzedniego. Praca w grupach językowych skupiała się nad dalszymi zagadnieniami sprawozdania Przełożonego Generalnego, w szczególności dotyczących aspektów zarządu Zgromadzenia.

Prace wznowione będą w poniedziałek.

13.08.

Mszy świętej dziś przewodniczył ks. Paul McDonnel Prowincjał Prowincji Świętych Małżonków w USA. W homilii, nawiązując do Ewangelii dnia, podkreślił reakcję apostołów na, zapowiedź męki Chrystusa. Jezus ogłosił swoje zmartwychwstanie, ale nie jest to natychmiast dostrzegane. Nasze życie, naznaczone dzisiaj krzyżem, również ma swoją pełnię w naszym zmartwychwstaniu. Radości i smutki również towarzyszyły życiu świętego Józefa. To może być i jest obecne w naszej religijnej rzeczywistości, ale Opatrzność przychodzi nam z pomocą.

Praca Kapituły skupiona była na relacjach z grup, i dyskusją nad wnioskami. W temacie Zarządu Zgromadzenia, przedstawiono cechy które powinien posiadać przyszły Przełożony Generalny : rozwaga, mądrość, umiejętność dialogu, miłość do Zgromadzenia i Kościoła, znajomość języków, to tylko niektóre z nich. Od Radnych wymaga się współpracy z Przełożonym w duchu odpowiedzialności za zgromadzenie i współbraci, i przypomniano że mogą mieszkać w innych domach poza Kurią Generalną.

Rozmawialiśmy o rzeczywistości Peru, wyrażając nadzieję że wszystko idzie dobrze i wkrótce zostaną przezwyciężone trudności.

W sesji popołudniowej Kapituła rozmawiała o Życiu zakonnym i formacji.

Wieczór kulturalny animowany jest przez braci ze Stanów Zjednoczonych.

Jutro czeka nas ważny dzień wyboru Ojca Generała. Niech Pan oświeci nas, Duch Święty pomoże nam swoją Mądrością i nami kieruje. Veni Creator Spiritus.


 Dom prowincjalny i formacyjny
ul. Radzymińska 306.
03-694 Warszawa
telefon: 22 679 78 60

e-mail: zgromadzenie@jozefici.pl

konto : 59 1560 0013 2375 8367 3000 0001

NIP : 524 225 98 33

wykonanie: e-parafia.net
Menu