Aktualności

odnowienie ślubów zakonnych

Data dodania: 2018-02-02


             Dziś w uroczystość Ofiarowania Pańskiego, Dzień życia Konsekrowanego, osoby zakonne w katedrze warszawsko-praskiej w obecności biskupa ordynariusza Romualda Kamińskiego odnowiły swoją profesję zakonną

"Wszechmogący wieczny Boże, Królu nieba i ziemi, błogosławię Ciebie i dziękuję Ci, że mocą Twojej miłości wezwałeś mnie do pójścia w ślady Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Jedynie dzięki Twej , łasce mogę Ci służyć w życiu konsekrowanym według charyzmatu mojej rodziny zakonnej.

Dziś przed zgromadzonym tu Kościołem, wspaniałomyślnym sercem odnowiam złożone śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Ojcze Święty spraw, abym za łaską Ducha Świętego i z pomocą Najświętszej Maryi Panny, będącej wzorem życia konsekrowanego, mógł wiernie służyć Kościołowi świętemu, budować królestwo Boże na ziemi i dążyć do doskonałej miłości oraz osiągnąć życie wieczne we wspólnocie świętych. Amen."Rok św. Stanisława Kostki

Data dodania: 2018-01-14

  1. Ad maiora natus sum–Do wyższych rzeczy zostałem stworzony

 

Dzisiaj Biskupi polscy ogłosili że rok 2018 będzie rokiem św. Stanisława Kostki.

Napisali : oto prawdziwe wezwanie na ten rok dla Was, Młodzi Przyjaciele, Rodzice i Wychowawcy: „Kostka” znaczy „więcej!” Żyjąc w XXI wieku nie powtórzymy dokładnie czynów św. Stanisława Kostki. Naszym zadaniem jest raczej zrozumienie ducha tego świętego,

Przytoczyli kilka rad które daje nam dzisiaj święty patron dzieci i młodzieży :

- uczył się, „aby podobać się Bogu i ludziom, a w przyszłości ojczyźnie i sobie samemu przynieść korzyść”

- pobożność, która wymaga swoistego męstwa. nie wstydził się modlitwy i medytacji. Powtarzał, że „trzeba więcej podobać się Bogu, niż bratu”.

- wezwanie do wiernego trwania przy katolickiej prawdzie życia, nawet wówczas, gdy cały świat wokół próbuje jej zaprzeczyć.

- wezwanie do sumiennego wykonywania obowiązków, czyli do tego, co Jezus nazywa „wiernością w rzeczach małych”

- jak tęsknić za niebem i jak żyć tu i teraz, by żyć w wieczności.

pamiętasz, korzystasz.. modlitwa wstawiennicza

Data dodania: 2018-01-11

      Często życie stawia nas w trudnych sytuacjach. Wydaje nam się, że są bez wyjścia. Tymczasem modlitwa i wstawiennictwo świętych może być dla nas najlepszym rozwiązaniem. Oto modlitwa, która pomoże Nam w sprawach trudnych i beznadziejnych...


Janie Pawle II nasz święty orędowniku,
Wspomożycielu w trudnych sprawach
Ty, który swoim życiem świadczyłeś
wielką miłość do Boga i ludzi
Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi
w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.
Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.
Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie...
Wierząc, że przez Twoją wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga
Z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.
Pragnę przez Jezusa i Maryje
Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Ojcze nasz... 
Zdrowaś Maryjo... 
Chwała ojcu... 

raport

Data dodania: 2018-01-11

      Korea Północna pozostaje krajem, w którym dochodzi do największych prześladowań chrześcijan na całym świecie – wynika z ogłoszonego 10 stycznia „Światowego Indeksu Prześladowań 2018” Międzynarodowego Dzieła Chrześcijańskiego „Open Doors” (Otwarte Drzwi). 

      Pierwszą dziesiątkę krajów, w których wyznawcy Chrystusa są najbardziej prześladowani, tworzą kolejno: Kora Północna, Afganistan, Somalia, Sudan, Pakistan, Erytrea, Libia, Irak, Jemen i Iran.

Boże Narodzenie 2017

Data dodania: 2017-12-24

Wtedy jest Boże Narodzenie

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego

brata i wyciągasz do niego ręce,
jest Boże Narodzenie.

św. Matka Teresa z Kalkuty


Abyśmy każdy nasz dzień przeżywali tak, by Bóg mógł się narodzić w każdym, kogo postawi na naszej drodze. Niech Pan napełni i oświeci nasze serca, byśmy stawali się narzędziami Jego pokoju i dobra...
…życzą Oblaci świętego Józefa.


Nasze zgromadzenie

powołanie powołanie

Zajęcia Oblatów Św. Józefa

● szerzą kult do Św. Józefa – Patrona Kościoła Powszechnego
● pracują z młodzieżą i dziećmi
● prowadzą internaty, szkoły, zakłady opieki
● pracują jako duszpasterze na parafiach 
● prowadzą rekolekcje i misje parafialne
● pracują na misjach zagranicznych: Afryka, Azja, Ameryka Południowa i Północna
● podejmują wszelkie działania wskazane przez Bożą Opatrzność

św. Józef Marello, bp

Dom prowincjalny i formacyjny
ul. Radzymińska 306.
03-694 Warszawa
telefon: 22 679 78 60

e-mail: zgromadzenie@jozefici.pl

konto : 59 1560 0013 2375 8367 3000 0001

NIP : 524 225 98 33

wykonanie: e-parafia.net
Menu