Aktualności

Rok św. Józefa 19.03.2019.

Data dodania: 2019-03-18

List na rozpoczęcie Roku św. Józefa

Do Oblatów św. Józefa i naszych Współpracowników

Drodzy współbracia i drodzy współpracownicy,

           19 marca obchodzimy coroczną uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Jednak w tym roku ta uroczystość staje się dla naszej Rodziny Oblatów bardzo szczególna, ponieważ w tym dniu rozpoczyna się Rok poświęcony Opiekunowi Zbawiciela, którego imię nosimy.

          Nasz święty Założyciel wybrał św. Józefa jako Patrona i zaprasza nas, abyśmy zawsze mieli go przed oczyma w drodze do świętości i w służbie Kościołowi. We wstępnym szkicu „Towarzystwa św. Józefa” daje nam taką wskazówkę: "Niech każdy z nas czerpie inspirację z postaci św. Józefa, który jako pierwszy na ziemi troszczył się o sprawy Jezusa, strzegł go i chronił w okresie dzieciństwa i był dla Niego ojcem przez trzydzieści lat życia tutaj na ziemi” (List 83).

Rok św. Józefa

Data dodania: 2019-03-05

XVII Kapituła Generalna w jednym z postanowień proponowała aby dla zgromadzenia Oblatów św. Józefa, rok 2019 - 2020 ogłosić ROKIEM ŚW. JÓZEFA.

19 marca w naszych wspólnotach zakonnych rozpoczniemy Rok naszego Patrona. 

List ogłaszający Rok św. Józefa

dla Oblatów św. Józefa

Drodzy Współbracia,

XVII Kapituła Generalna, która odbywała się w Rzymie w dniach od 3 do 30 sierpnia 2018 i miała temat: „ Wezwał ich do siebie, aby wysłać ich do głoszenia” (Mk 3,13-14), w klimacie modlitwy i dzielenia się swoich doświadczeniem. Kapituła zatwierdziła niektóre Postanowienia w celu wzrostu duchowego i gorliwości duszpasterskiej. Powołując się na Postanowienie 5.a, które mówi gromadzeniu Rok św. Józefa, który rozpocząłby się 19 marca 2019 w Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP i zakończyłby się rok później 19 marca 2020.

Nowa Rada Prowincji

Data dodania: 2019-03-02

        Odbyły się wybory do nowej Rady Prowincji Oblatów św. Józefa. 

Jak informowałem, Prowincjałem został mianowany o. Roman Westwal. Vice - Prowincjałem ( I radnym ) został wybrany przez współbraci i zaakceptowany przez Przełożonego Generalnego o. Krzysztof Peklicz. II radnym w zarządzie Prowincji został wybrany o. Andrzej Soroczuk. Nowy zarząd Prowincji rozpocznie funkcjonowanie 13 marca 2019 r. Kadencja będzie trwała przez 3 lata do 2022 r.
       Nowemu Zarządowi, Prowincjałowi i Jego Radnym, życzymy otwartości na działanie Ducha Świętego, odwagi i Bożej Mądrości w podejmowaniu nowych wyzwań, siły w prowadzeniu polskiej Prowincji Zgromadzenia na dalsze lata. Święci patronowi zgromadzenia niech orędują za nami : Matka Boża Bolesna, św. Józef Jej Oblubieniec i św. Józef Marello.
ksm.

Zaproszenie nowego Prowincjała

Data dodania: 2019-02-28

Serdecznie zapraszamy na Mszę św. 13.03.2019 na godz. 18.00 do kaplicy zakonnej w Warszawie. Podczas tej Mszy św. swoją posługę rozpocznie nowo mianowany Prowincjał Oblatów św. Józefa. Polecamy go opiece św. Józefa, Opiekuna Zbawiciela i naszego Założyciela św. Józefa Marello. Zapraszamy

Przełożony Prowincji

Data dodania: 2019-02-18

       Na posiedzeniu Rady Generalnej Oblatów św. Józefa w dniu 07 stycznia 2019 r., w Rzymie, Przełożony Generalny za zgodą swojej Rady, biorąc pod uwagę konsultacje ze współbraci, mianował O. ROMANA WESTWAL OSJ Prowincjałem Polskiej Prowincji "Miłosierdzie Boże" na trzy lata 2019 - 2022, z początkiem mandatu 14 marca br.

      Ksiądz Roman Westwal osj – urodził się w 1973 w Poddębicach (woj. łódzkie). Wstąpił w 1992 roku do Zgromadzenia Oblatów św. Józefa, w 1999 roku przyjął w Warszawie święcenia kapłańskie, ukończył studia licencjackie z zakresu teologii pastoralnej. Był katechetą, Mistrzem Nowicjatu, pełnił funkcję proboszcza.
      Na nowe obowiązki i wyzwania, życzymy nowemu Przełożonemu wiele łask od Boga, światła Ducha Świętego, sił, zdrowia i opieki naszych świętych patronów Matki Bożej Bolesnej, świętego Józefa Oblubieńca NMP, i świętego założyciela Józefa Marello.

Nasze zgromadzenie

powołanie powołanie

Zajęcia Oblatów Św. Józefa

● szerzą kult do Św. Józefa – Patrona Kościoła Powszechnego
● pracują z młodzieżą i dziećmi
● prowadzą internaty, szkoły, zakłady opieki
● pracują jako duszpasterze na parafiach 
● prowadzą rekolekcje i misje parafialne
● pracują na misjach zagranicznych: Afryka, Azja, Ameryka Południowa i Północna
● podejmują wszelkie działania wskazane przez Bożą Opatrzność

św. Józef Marello, bp

Dom prowincjalny i formacyjny
ul. Radzymińska 306.
03-694 Warszawa
telefon: 22 679 78 60

e-mail: zgromadzenie@jozefici.pl

konto : 60 1600 1127 1840 3183 6000 0001

NIP : 524 225 98 33

wykonanie: e-parafia.net
Menu