Modlitwy do Św. Józefa

Codzienne pacierze

Data dodania: 2014-02-11

NewsCODZIENNY PACIERZ, POŁĄCZONY Z NAWIEDZENIEM NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

  1. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu.

Konstytucja, art. 50: Każda Wspólnota posiada w programie dnia praktyki wspólnotowe, na które składa się Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu...

O Święta uczto, na której pożywamy Chrystusa odnawiamy pamięć Jego męki, dusze napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.

Módlmy się:

Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, dozwól, prosimy, taką czcią święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

( W czasie Wielkanocy)

Módlmy się:

Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi, zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć jego owoc. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen,


2. Litania do św. Józefa

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, - Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu, świata Boże, - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, - módl się za nami.

Święty Józefie,

Przesławny potomku Dawida,

Światło Patriarchów,

Oblubieńcze Bogurodzicy,

Przeczysty stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy Obrońco Chrystusa,

Głowo Najświętszej Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło cierpliwości,

Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,

Ozdobo życia rodzinnego,

Opiekunie Dziewic,

Podporo rodzin,

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych,

Patronie umierających,

Postrachu duchów piekielnych,

Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.


K: Ustanowił go panem domu swego.

W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności swojej wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej, spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy Go na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  1. Modlitwy w intencjach Kościoła i Zgromadzenia:

P. Módlmy się za Ojca Świętego i tych, którzy są kierownikami dusz naszych.

W. Panie, bądź w nich obecny i pomagaj im w prowadzeniu ludu do Boga.

P. Módlmy się za nasze Zgromadzenie

W. Panie, zachowaj w nas ducha wiary, pokory, pracowitości i poświęcenia dla spraw Chrystusa przez naśladowanie Świętego Józefa.

P. Módlmy się za naszą wspólnotę.

W. Panie, zachowaj nas w miłości i pokoju jako przykład Rodziny z Nazaretu.

P. Módlmy się o nowe i dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

W. Panie, daj wytrwałość tym, których powołałeś do kontynuowania Twego dzieła zbawienia i poślij do naszego Zgromadzenia młodych i gorliwych miłości do Ciebie i Braci.

P. Módlmy się za naszych rodziców, krewnych i dobrodziejów i tych, którzy polecają się naszym modlitwom.

W. Panie, udziel nagrody tym wszystkim, którzy czynią nam dobro dla Twojego imienia.

P. Módlmy się o beatyfikację sługi Bożego o. Józefa Calvi.

W. Wsław Panie Twojego sługę, o. Józefa Calvi, który słowem, przykładem życia, miłością pasterską do chorych, płonął gorliwością o chwałę Boga i zbawienie dusz.

P. Módlmy się za naszych zmarłych współbraci, rodziców, krewnych i dobrodziejów.

W. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Módlmy się:

Boże wszechmogący, który w swoim planie miłości powierzyłeś początki naszego odkupienia troskliwej pieczy Św. Józefa, za jego wstawiennictwem daj Kościołowi tę samą wierność w prowadzeniu ludu do osiągnięcia dzieła zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Na tym spotkaniu modlitwy daj nam Boże Wszechmogący taką samą wierność i czystość serca, która ożywiała św. Józefa w służbie Twego Jedynego Syna narodzonego z Dziewicy Maryi. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


 Boże nasz Ojcze zaprosiłeś nas na to spotkanie modlitwy, daj nam żebyśmy realizując za przykładem św. Józefa żywe świadectwo Twojej miłości, mogli się cieszyć darem prawdziwego pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  1. Rachunek sumienia:

Art. 50: „Każdy Oblat troszczy się o codzienny rachunek sumienia”.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

  1. Anioł Pański:

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

W. I poczęła z Ducha Świętego.

P. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna...

W. Święta Maryjo, Matko Boża...

P. Oto ja służebnica Pańska.

W. Niech mi się stanie według słowa Twojego. (Zdrowaś Maryjo...)

P. A słowo ciałem się stało.

W. I zamieszkało między nami.

(Zdrowaś Maryjo...)

P. Módl się za nam Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Módlmy się:

Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowa- dzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

P. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

W. Jak była na początku i na wieki wieków. Amen. (3 razy).

W okresie Wielkanocy:

Królowo nieba, wesel się, Alleluja.

Bo ten, któregoś nosił, Alleluja.

Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja.

Módl się za nami do Boga, Alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy się:

Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

ANGELUS DOMINI

P. Agelus Domini nuntiavit Mariae.

W. Et concepit de Spiritu Sancto.

P. Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus.

W. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mo0rtis nostrae. Amen.

P. Ecce ancilla Domini.

W. Fiat mihi secundum verbum tuum. (Ave Maria)

P. Et Verbum caro factum est.

W. Et habitavit in nobis. (Ave Maria)

P.Ora pronobis, sancta Dei Genetrix.

W. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus:

Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde: ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui Incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Regina coeli, laetarem, alleluja.

Quia quem meruisti poratre, alleluia.

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.

Ora pro nobis Deum, alleluia.

P. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.

W. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus:

Deus, qui per resurrectioneem Filii tiu Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es, praesta quaesumus, ut per eius Genitricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per Christum Dominum Nostru. Amen.

P. Gloria Patri et Fili, et Spiritui Sancto.

W. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.Amen.

  1. Modlitwy kończące:

Aniele Boży, Stróżu mój, któremu powierzył mnie Bóg w swej ojcowskiej dobroci, oświecaj mnie dzisiaj, broń, kieruj mną I doprowadź mnie do życia wiecznego. Amen.

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3 razy)

 


Dom prowincjalny i formacyjny
ul. Radzymińska 306.
03-694 Warszawa
telefon: 22 679 78 60

e-mail: zgromadzenie@jozefici.pl

konto : 60 1600 1127 1840 3183 6000 0001

NIP : 524 225 98 33

wykonanie: e-parafia.net
Menu