Formacja

Formacja

Data dodania: 2014-02-26

FORMACJA

W

ZGROMADZENIU OBLATÓW ŚW. JÓZEFA

Józefici polscy ze względu na małą liczbę członków, mają ograniczone możliwości pracy. Dom warszawski koncentruje swój wysiłek na pracy formacyjnej nowych członków. Mieści się w nim Postulat i Klerykat. Klerycy studiują w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Życie zakonne rozpoczyna się u Oblatów św. Józefa okresem przygotowawczym – POSTULATEM. Postulat jest obowiązkowym etapem, Przeznaczonym do studiowania i sprawdzenia własnego powołania, by w ten sposób wyrazić chęć rozpoczęcia nowicjatu. NOWICJAT – jest czasem formacji w którym doprowadza się nowicjusza do poznana podstawowych wymogów życia zakonnego i do praktykowania rad ewangelicznych. Trwa jeden rok, kończy się obłóczynami i złożeniem pierwszej profesji zakonnej.

W trakcie studiów seminaryjnych klerycy otrzymują z rąk Przełożonego Prowincjalnego posługę – LEKTORATU i AKOLITATU. Po złożeniu profesji wieczystej – kandydaci otrzymują święcenia diakonatu i prezbiteratu.

Zgromadzenie Oblatów św. Józefa tworzą: bracia i kapłani. Bracia zakonni mają szerokie możliwości pracy misyjnej, katechetycznej, pomocy duszpasterskiej.

Strojem Oblatów św. Józefa jest czarna sutanna, którą otrzymują po zakończonym nowicjacie. Bracia zakonni otrzymują dodatkowo do sutanny czarny pas.

FORMACJA

W

ZGROMADZENIU OBLATÓW ŚW. JÓZEFA

Józefici polscy ze względu na małą liczbę członków, mają ograniczone możliwości pracy. Dom warszawski koncentruje swój wysiłek na pracy formacyjnej nowych członków. Mieści się w nim Postulat i Klerykat. Klerycy studiują w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Życie zakonne rozpoczyna się u Oblatów św. Józefa okresem przygotowawczym – POSTULATEM. Postulat jest obowiązkowym etapem, Przeznaczonym do studiowania i sprawdzenia własnego powołania, by w ten sposób wyrazić chęć rozpoczęcia nowicjatu. NOWICJAT – jest czasem formacji w którym doprowadza się nowicjusza do poznana podstawowych wymogów życia zakonnego i do praktykowania rad ewangelicznych. Trwa jeden rok, kończy się obłóczynami i złożeniem pierwszej profesji zakonnej.

W trakcie studiów seminaryjnych klerycy otrzymują z rąk Przełożonego Prowincjalnego posługę – LEKTORATU i AKOLITATU. Po złożeniu profesji wieczystej – kandydaci otrzymują święcenia diakonatu i prezbiteratu.

Zgromadzenie Oblatów św. Józefa tworzą: bracia i kapłani. Bracia zakonni mają szerokie możliwości pracy misyjnej, katechetycznej, pomocy duszpasterskiej.

Strojem Oblatów św. Józefa jest czarna sutanna, którą otrzymują po zakończonym nowicjacie. Bracia zakonni otrzymują dodatkowo do sutanny czarny pas.


Dom prowincjalny i formacyjny
ul. Radzymińska 306.
03-694 Warszawa
telefon: 22 679 78 60

e-mail: zgromadzenie@jozefici.pl

konto : 60 1600 1127 1840 3183 6000 0001

NIP : 524 225 98 33

wykonanie: e-parafia.net
Menu