Formacja

ETAPY FORMACJI

Data dodania: 2013-10-24

News

„Życie konsekrowane przez profesję rad ewangelicznych” jest trwałą formą życia, w której wierni pod działaniem Ducha Świętego, naśladując dokładniej Chrystusa, oddają się całkowicie umiłowanemu nade wszystko Bogu, ażeby osiągnąć doskonałą miłość w służbie Królestwa Bożego i, stawszy się w Kościele wyraźnym znakiem, zapowiadającym niebieską chwałę”.


Formacja zakonna to proces stopniowego doskonalenia się osoby, która złożyła śluby zakonne i współpracuje z łaską Bożą krocząc drogą charakterystyczną dla zgromadzenia.Podstawowymi etapami formacji zakonnej są: postulat, nowicjat. Po złożeniu ślubów czasowych juniorat dla kandydata na brata zakonnego, oraz klerykat dla kandydata do kapłaństwa. 

Po złożeniu ślubów wieczystych aż do śmierci trwa formacja permanentna. Wszystkie etapy są jednakowo ważne i odznaczają się zintegrowaną pracą nad wszystkimi przymiotami osobowości. Formacja ma na celu osiągnięcie dojrzałości ludzkiej, w aspektach indywidualnym, społecznym i duchowym. 

Formacja zakonna opiera się na Piśmie Świętym, nauczaniu Kościoła, dokumentach własnych Zgromadzenia, którymi są:  Konstytucje, Dyrektorium oraz postanowienia Kapituły Generalnej.  

Jednym z podstawowych elementów właściwej formacji zakonnej jest bogate życie sakramentalne (codzienna Eucharystia oraz częsta spowiedź święta). Nieodzownym w formacji zakonnej jest ciągłe pogłębianie znajomości duchowości i charyzmatu własnego Zgromadzenia zakonnego. 


Dom prowincjalny i formacyjny
ul. Radzymińska 306.
03-694 Warszawa
telefon: 22 679 78 60

e-mail: zgromadzenie@jozefici.pl

konto : 60 1600 1127 1840 3183 6000 0001

NIP : 524 225 98 33

wykonanie: e-parafia.net
Menu