Każda wspólnota, raz w miesiącu spotka się na Godzinie Świętej – medytacji Słowa Bożego.

Na tym spotkaniu, sprawdza się jak żyjemy duchem józefickim (naśladowanie św. Józefa w życiu ukrytym i ofiarowaniu się Bożej Opatrzności), wierność ślubom, życie braterskie, radosne świadectwo wiary, pokory, wierności, ciszy, pracowitości i poświęcenia sprawom Chrystusa. Spotkanie kończy się modlitwą wspólnotową, jeśli jest możliwość wystawieniem Najświętszego Sakramentu.  To spotkanie odbywa się również we wspólnotach formacyjnych.

POSTANOWIENIE 4.