Data dodania: 2015-09-17

W święto Matki Bożej Bolesnej, która jest współpatronką Zgromadzenia, nasi najmłodsi współbracia odnowili swoje śluby zakonne - czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.

W słowie do nich skierowanym przełożony zachęcał by naśladując św. Józefa z Nazaretu, dbali o bliskość z Jezusem i jak On żyli dla Jezusa, dla Jego spraw. Aby Matkę Bożą, jak święty Założyciel mieli zawsze w sercu. By swoją konsekrację przeżywali z pasją, odkrywając osobiste talenty, każdego dnia byli zadowoleni z tego że są zakonnikami. Tak żyjąc nigdy nie żałowali że poszli za Chrystusem, i na końcu tej drogi otrzymali nagrodę życia wiecznego. 

 
Przyjaciele naszej kaplicy, którzy codziennie z nami się modlą, i na tej uroczystości nam towarzyszyli, modląc się za braci i o nowe powołania. 
Braciom życzymy wytrwałości, a wszystkim za wspólne przeżycia duchowe dziękujemy.