Data dodania: 2015-08-25

Młodzi z wszystkich Prowincji józefickich spotkali się na Filipinach, by w atmosferze "jednej rodziny", by mówić o sobie, o problemach i radościach, oczekiwaniach na przyszłość i jak "krok po kroku", iść za Jezusem, by żyć i realizować Jego sprawy.

Zawołaniem kongresu są słowa " formowanie serca, jest naszą powinnością i prawem"

Swoje przemyślenia omawiali w grupach młodzi i księża, pracujący z młodzieżą. Padało wiele ciekawych głosów i spostrzeżeń. Wszyscy stwierdzali że są świadomi zagrożeń czyhających na młodych – narkotyki, seksualizacja i homoseksualizacja życia, lansowany model rodziny nietradycyjnej, pomijanie wartości religijnych w życiu społecznym, itp. Są one wyzwaniem do większej pracy, zaangażowania w sprawy socjalne, formację rodziny, edukację. Apelowano, by korzystać z wszystkich środków społecznego przekazu, które dla młodych są dziś codziennością.

IV Międzynarodowy Kongres Józeficko – Mareliański odbywa się na Filipinach.Poświęcony jest duszpasterstwu młodzieżowemu.Młodzi z wszystkich Prowincji józefickich spotkali się, by w atmosferze "jednej rodziny", by mówić o sobie, o problemach i radościach, oczekiwaniach na przyszłość i jak "krok po kroku", iść za Jezusem, by żyć i realizować Jego sprawy.Zawołaniem kongresu są słowa " formowanie serca, jest naszą powinnością i prawem"Swoje przemyślenia omawiali w grupach młodzi i księża, pracujący z młodzieżą. Padało wiele ciekawych głosów i spotrzeżeń. Wszyscy stwierdzali że są świadomi zagrożeń czyhających na młodych – narkotyki, seksualizacja i homoseksualizacja życia, lansowany model rodziny nietradycyjnej, pomijanie wartości religijnych w życiu społecznym, itp. Są one wyzwaniem do większej pracy, zaangażowania w sprawy socjalne, formację rodziny, edukację. Apelowano, by korzystać z wszystkich środków społecznego przekazu, które dla młodych są dziś codziennością.