Data dodania: 2015-08-13

 

Oblaci w Polsce są od 1980r. Obecnie pracujemy w 4 domach, w których pracuje 9 księży, 2 braci zakonnych po ślubach wieczystych, 3 braci będących w formacji. 7 księży pracuje z Prowicncjach we Włoszech, w Boliwii i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wielu księży wywodzących się z Polski obecnie pracuje w wielu diecezjach w Polsce i poza granicami.W każdym domu gdzie mieszkają i pracują józefici realizowane są główne cele Zgromadzenia. 

 

 

a. szerzony jest kult św. Józefa i św. Józefa Marello;

b. podejmowana jest praca na rzecz dzieci i młodzieży: katechizacja w szkołach i przedszkolach, opieka duszpasterska nad szkołą podstawową, prowadzone są oratoria i schole przy parafiach, formacja ministrantów, młodzieży przygotowującej się do sakramentów, grupy modlitewne typu OAZA;

c. pomoc księżom diecezjalnym, prowadzenie rekolekcji, zastępstwa w parafiach, pomoc z spowiedziach, odwiedzinach duszpasterskich;

d. tworzenie grup współpracowników świeckich mareliańskich, którzy pomagają w podejmowanych zadań duszpasterskich – formacja młodzieży, grupy ewangelizacyjne, świetlice i oratoria, działalność charytatywna, pozyskiwanie i wydawanie żywności.

Główne problemy w polskiej Prowincji to brak powołań. Związane to jest z kryzysem rodziny, minimalną liczbą dzieci w rodzinach. Oraz ogromnym rozwojem technologicznym, który pociąga młodych, sprawiając że nie myślą jeszcze o swojej przyszłości.

Te problemy utrudniają życie zakonne i prace duszpasterskie, ale są też wyzwaniem do poszukiwań nowych rozwiązań i zwiększają zawierzenie Bogu swojego życia i działalności.