Koniec roku szkolnego, początek wakacji, to czas wyjazdów do różnych miejsc, pielgrzymek. Młodzi ludzie stawiają sobie pytania o dalsze drogi swojego życia. To dla nich seminaria i zakony organizują spotkania informacyjne czy powołaniowe. Również i nasi bracia włączają się w tę formę działalności.

W tym roku odwiedzili między innymi Kalwarię Zebrzydowską, parafię św. Stanisława w Dziurowie, k. Starachowic. Przekazali materiały do sanktuariów w Kalwarii Pacławskiej, do Wąchocka.  br. Damian Skórak osj. 


„Jest to ciekawe dla nas młodych doświadczenie - wspomina jeden z najmłodszych naszych braci - w te, weekendowe dni spotkałem wielu ludzi, młodych i starszych, którzy poszukują Boga i starają się w dzisiejszym świecie żyć zgodnie z radami ewangelicznymi. Raduje się serce, kiedy można spotkać dużo osób pielgrzymujących, aby pokłonić się Panu Jezusowi, Matce Bożej. Są to ludzie, którzy poszukują Boga, ale i spotkania z drugim wierzącym człowiekiem, aby przez te spotkania nabrać sił do dalszego życia, aby modlić się w intencjach swoich bądź ofiarować swoją podróż za innych, za cały kościół oraz za powołania.

Wszystkim ludziom starszym i młodszym, których spotkałem w tych dniach, dziękuję za rozmowę, życzliwość, zaufanie i życzę wszelkich potrzebnych łask, darów Ducha Świętego, aby dobrze wybrali w swoim życiu swoją drogę i byli na tej drodze zawsze radośni. Aby Wasze intencje były miłe Bogu, a modlitwy zostały wysłuchane.