Przyszedł czas, aby pochylić się nad wielkim darem i tajemnicą, jaką jest modlitwa różańcowa. Październik daje nam okazje, aby na nowo i jeszcze głębiej odnowić nasze rozumienie tej wspaniałej modlitwy, która prowadzi nas do kontemplacji kluczowych wydarzeń dotyczących naszego zbawienia. Każda z czterech części przenosi nas w świat spotkania z Bogiem. W tajemnicach radosnych rozważany pierwsze chwile życia Syna Bożego na ziemi. Tajemnice światła ukazują nam Jezusa, jak tego, który działa, objawia swoją chwałę. Tajemnice bolesne pozwalają nam zgłębić niezwykle bolesne wydarzenia, z których jednak wypływa nadzieja. Tajemnice Chwalebne są ukoronowaniem życia Jezusa na ziemi, są największą radością a zarazem tajemnicą chrześcijaństwa. Kiedy rozważamy te wszystkie wydarzenia, jest z nami Maryja, Matka Jezusa, która pomaga nam lepiej zrozumieć, która kieruje nas w stronę Syna Bożego, lecz zarazem możemy ujrzeć także piękno i świętość Niepokalanej Maryi. Jej świętość jest tak wielka, że nie da się jej ukryć, Ona cała sobą wskazuje na Jezusa. Bez Matki Bożej tajemnica Boga-Człowieka wydaje się nam niezrozumiała. Przylgnijmy sercem do różańca świętego, będącego streszczeniem Ewangelii.