30.05.1895 w Savonie umiera biskup Józef Marello. W jego 125-lecie śmierci, prośmy w intencji całego Zgromadzenia o wierne podążanie drogą charyzmatu i duchowości józeficko marelliańskiej, aby jego nauczanie nadal było aktualne w naszych czasach. Niech Wielki Patriarcha św. Józef z Nazaretu pomaga nam w trosce o sprawy Chrystusa na sposób jaki Boża Opatrzność wskaże. Prośmy św. Józefa Marello o radość i odpowiedzialność za nasze życie. Św. Józefie Marello - módl się za nami!!

"Mój Panie
Proszę za tymi, którzy żyją w dostatkach, aby w radości pamiętali, że są na ziemi wygnania.
Proszę za tymi, którzy uginają się pod ciężarem nieszczęścia, aby w smutku pamiętali, że są na drodze do Nieba.
Proszę za tymi, którzy zeszli do grobu, aby spoczywali w pokoju.
Proszę za mną, który jestem nagi przed Tobą, abyś zechciał ubrać mnie w habit mojej pierwszej niewinności.
Proszę za całą pielgrzymującą rodzinę Adama: Bądź przewodnikiem w naszym wygnaniu, aż dojdziemy do zbawienia w Ojczyźnie Niebieskiej".