"Zmartwychwstały Jezus ponownie przyszedł do Apostołów, Tomasz był razem z nimi.
Jezus znając jego niedowiarstwo powiedział mu: przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym"
(J 20, 28)
 
    Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do każdego z nas w tym czasie i mówi te same słowa: przestań być niedowiarkiem... Ja Pan jestem z Wami. Niech Radość Paschalna przemienia nasze lęki, obawy, niepewność jutro. On nasz Pan jest z nami - a więc trzeba tylko uwierzyć.
Życzymy owej wiary, że Pan jest naszą Paschą i niech On pomoże nam wyśpiewać w naszych sercach i w naszych domach, wspólnotach radosne i pełne nadziei: ALLELUJA!
Życzą
Oblaci św. Józefa