Jak podaje doktryna katolicka, św. Józef jest, po Maryi, największym świętym w niebie. Pokorny cieśla z Nazaretu przewyższa pod względem łaski i błogosławieństw patriarchów, proroków, św. Jana Chrzciciela, św. Piotra i Pawła, wszystkich apostołów, świętych męczenników i doktorów Kościoła. W I Modlitwie Eucharystycznej (Kanon Rzymski) zajmuje on pierwsze miejsce po Najświętszej Maryi Pannie. Dlatego wierni od wieków śpiewają mu:

 

"Duszo moja, niech pieśń twoja

Głosi Józefowi cześć.

On wybrany, niezrównany,

Więc mu hołdy trzeba nieść.

Z nami chwałę niebo całe

Niech u Bożych złoży nóg,

Że bez miary swoje dary Na Józefa rozlał Bóg"