Z Pisma Świętego wiemy, że Bóg jest wierny, ponieważ wypełnia obietnice przymierza. Wierność wynika z wiary. Najświętsza Maryja Panna, jak mówi św. Augustyn, poczęła Chrystusa na pierwszym miejscu w swoim sercu poprzez wiarę, ponieważ “uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana” (Łk 1, 45). Do św. Józefa możemy też skierować te myśli: on uwierzył w to, co zostało powiedziane przez Boga: “Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” (Mt 1,20). Józef uwierzył tym słowom i “uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1,24). Zwróćmy uwagę na te słowa: uczynił tak, jak. Na tym polega wierność, że człowiek czyni dokładnie to, co mu zostało polecone.