Święty Józef nie pragnął niczego, nie chciał niczego, co nie byłoby największym upodobaniem Boga. Następnie, był zawsze niewzruszony, także w przeciwnościach.
Spójrzmy na ten wzniosły przykład, uczmy się zachowywać spokój i pogodę we wszystkich sytuacjach życia"
  św. Józef Marello.

Celem rekolekcji jest rozeznanie powołania. Zbliżenie się do Boga, biorąc za wzór świętego Józefa, który ukazuje nam piękno życia ukrytego i poświęconego całkowicie Bogu.
Światło Chrystusa rozjaśnia drogi naszego życia, lecz by mogło je rozświetlić, musimy się do niego zbliżyć ze szczerym sercem.

Serdecznie zapraszamy.