Data dodania: 2013-11-19

Jak czytamy w komunikacie KAI, w Krakowie odbył się I Europejski Kongres Pro-Life. Uczestniczyli w nim delegaci 20 krajów. Byli to reprezentanci ruchów pro-life i liderzy Komitetów Narodowych zaangażowanych w Europejską Inicjatywę Obywatelską „Jeden z nas”.

Podczas spotkania, podjęto decyzję o powstaniu Europejskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Celem Federacji będzie promocja i ochrona godności człowieka oraz życia nienarodzonych. Struktury będą tworzone na dotychczasowym Komitecie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas”.

 

Celem krakowskiego Kongresu było też podsumowanie dotychczasowych działań, wymiana doświadczeń i zaplanowanie kolejnych kroków, m.in. przygotowanie się do zaplanowanego na wiosnę wysłuchania publicznego w sprawie zaprzestania finansowania z unijnych pieniędzy projektów związanych z niszczeniem ludzkich embrionów oraz wykonywaniem aborcji.  

R. Łączny, KAI

W Polsce za aktywność Pro- Life Zgromadzenia, odpowiedzialna jest Anna Koczur z Będzina.