Data dodania: 2015-06-23

 

O. Michele Piscopo, Przełożony Generalny Zgromadzenia, podczas wizytacji w Polsce spotkał się z naszymi świeckimi współpracownikami. Z świeckimi marelianami spotkał się w Będzinie.

Dopytywał się o współpracę z józefitami dzisiaj i plany na dalsze lata.

Pytał o zaangażówanie w przygotowanie obchodów Światowych Dni Młodych, które za rok odbędą się w Polsce. Podkreślał, że konieczne jest, aby nasi współpracownicy pogłębiali duchowości mareliańską, oraz by razem z nami wzięli sobie mocno do serca troskę, modlitwę i działania o nowe powołania. Na polu międzynarodowym świeckich współpracowników zastanawiano się czy organizować w 2016r. IV Kongres Świeckich w Brazylii, skoro wszyscy będziemy przeżywali rok Miłosierdzia Bożego w Rzymie. Zaproponował studium nad statutem świeckich współpracowników, i nasze sugestie przesłali do kurii w Rzymie, na które przełożony będzie oczekiwał.

Na koniec podziękował za ich obecność, współpracę, prosił o modlitwę w intencjach Zgromadzenia i powołań. Zachęcał do dalszego propagowania myśli św. Józefa Marello – kochaj pracę ukrytą, za którą nikt nie podziękuje, która będzie jaśniała przed Bogiem.