Data dodania: 2019-03-02

Odbyły się wybory do nowej Rady Prowincji Oblatów św. Józefa. Jak informowałem, Prowincjałem został mianowany o. Roman Westwal. Vice - Prowincjałem

( I radnym ) został wybrany przez współbraci i zaakceptowany przez Przełożonego Generalnego o. Krzysztof Peklicz. II radnym w zarządzie Prowincji został wybrany o. Andrzej Soroczuk. Nowy zarząd Prowincji rozpocznie funkcjonowanie 13 marca 2019 r. Kadencja będzie trwała przez 3 lata do 2022 r. Nowemu Zarządowi, Prowincjałowi i Jego Radnym, życzymy otwartości na działanie Ducha Świętego, odwagi i Bożej Mądrości w podejmowaniu nowych wyzwań, siły w prowadzeniu polskiej Prowincji Zgromadzenia na dalsze lata. Święci patronowi zgromadzenia niech orędują za nami : Matka Boża Bolesna, św. Józef Jej Oblubieniec i św. Józef Marello.

ksm.