Data dodania: 2018-08-01

 

Od 1 do 31 sierpnia trwa w Rzymie Kapituła Generalna Oblatów św. Józefa – józefitów. Kapituła Generalna zwoływana jest co 6 lat, aby przeanalizować działalność Zgromadzenia, zastanowić się nad owocami i porażkami, czy zdążamy drogą którą wyznaczył nam Założyciel, zaakceptował Kościół zatwierdzając Konstytucje. Również na kapitule wybierane są najwyższe władze zgromadzenia : Przełożony Generalny i Jego Rada.

 

Rozpoczęły ją dni skupienia prowadzone przez współbrata O. Mario Guinzonio (z Brazylii).

 

Dzień rozpoczął się w kaplicy od celebracji Mszy Świętej do Ducha Świętego pod przewodnictwem Ojca Generała, Ojca Michele Piscopo. W homilii Ojciec Guinzoni odniósł się do trzech fragmentów Ewangelii św. Marka: 1.16 do 20 (powołanie), od 3,13 do 14 (życie z Jezusem), 6,7-13 (posłanie). Medytując drugi fragment, podkreślił aspekt bycia z Jezusem. Ważne w życiu konsekrowanym jest, aby pozostać zjednoczeni z Nim i w Nim, w wymiarze nie tylko osobistym, ale także wspólnotowym.

Dzisiejsza pierwsza medytacja skupiała się na życiu i Świętej Rodzinie z Nazaretu, miejscu miłości i rzeczywistości, które muszą inspirować nasze życie wspólnotowe i relacje braterskie.

Druga medytacja dotyczyła tematu życia ukrytego z Chrystusem w Bogu, służeniu Bogu naśladując św. Józefa. Możemy żyć PaschalnąTajemnicą Chrystusa, praktykując zwyczajne cnoty Świętego Józefa, takie jak życie ukryte i porzenie się Opatrzności Bożej.

Kontynuacja Kapituły Generalnej.

Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył Wikariusz Generalny, Ojciec John Attulli. W homilii ksiądz Guinzoni przypomniał nam, że mamy być pasjonatami Chrystusa. Mamy odrobić świętą lekcję jak pisał Założyciel, "o świętej lekcji, którą nam dał nam Jezus od Betlejem do Kalwarii". W ostatniej medytacji kaznodzieja zachęcał nas do zastanowienia się nad wyrażeniem Założyciela "interesy Jezusa" (List 83), żyć sprawami Jezusa. Św Józef żył dla Jezusa i Maryi. My w przeżywaniu naszego apostolatu, mamy uczyć się od Józefa żyć w całkowitej wewnętrznej bezinteresowności, służąc Chrystusowi, Kościołowi i każdej ludzkiej osobie.

 

Zrzut ekranu 2019-10-07 o 18.06.32.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 18.06.51.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 18.06.58.png

Zrzut ekranu 2019-10-07 o 18.07.06.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 18.07.15.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 18.07.23.png

Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.41.36.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.41.45.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.41.53.png

Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.42.00.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.42.09.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.42.17.png

Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.42.24.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.42.34.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.42.40.png

Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.42.47.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.42.54.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.44.50.png

Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.45.00.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.45.09.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.45.16.png

Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.45.23.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.45.30.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.45.38.png

Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.45.48.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.46.03.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.46.10.png

Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.46.18.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.46.25.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.46.33.png

Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.46.40.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.46.55.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.49.00.png

Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.49.07.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.49.14.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.49.23.png

Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.49.36.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.49.43.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.49.52.png

Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.49.58.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.50.05.png Zrzut ekranu 2019-10-07 o 21.50.14.png