Data dodania: 2018-02-02

 

Dziś w uroczystość Ofiarowania Pańskiego, Dzień życia Konsekrowanego, osoby zakonne w katedrze warszawsko-praskiej w obecności biskupa ordynariusza Romualda Kamińskiego odnowiły swoją profesję zakonną

 

"Wszechmogący wieczny Boże, Królu nieba i ziemi, błogosławię Ciebie i dziękuję Ci, że mocą Twojej miłości wezwałeś mnie do pójścia w ślady Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Jedynie dzięki Twej , łasce mogę Ci służyć w życiu konsekrowanym według charyzmatu mojej rodziny zakonnej.

Dziś przed zgromadzonym tu Kościołem, wspaniałomyślnym sercem odnowiam złożone śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Ojcze Święty spraw, abym za łaską Ducha Świętego i z pomocą Najświętszej Maryi Panny, będącej wzorem życia konsekrowanego, mógł wiernie służyć Kościołowi świętemu, budować królestwo Boże na ziemi i dążyć do doskonałej miłości oraz osiągnąć życie wieczne we wspólnocie świętych. Amen."