1. Data dodania: 2018-01-14

  2. Ad maiora natus sum–Do wyższych rzeczy zostałem stworzony

Dzisiaj Biskupi polscy ogłosili że rok 2018 będzie rokiem św. Stanisława Kostki.

 

Napisali : oto prawdziwe wezwanie na ten rok dla Was, Młodzi Przyjaciele, Rodzice i Wychowawcy: „Kostka” znaczy „więcej!” Żyjąc w XXI wieku nie powtórzymy dokładnie czynów św. Stanisława Kostki. Naszym zadaniem jest raczej zrozumienie ducha tego świętego,

Przytoczyli kilka rad które daje nam dzisiaj święty patron dzieci i młodzieży :

- uczył się, „aby podobać się Bogu i ludziom, a w przyszłości ojczyźnie i sobie samemu przynieść korzyść”

- pobożność, która wymaga swoistego męstwa. nie wstydził się modlitwy i medytacji. Powtarzał, że „trzeba więcej podobać się Bogu, niż bratu”.

- wezwanie do wiernego trwania przy katolickiej prawdzie życia, nawet wówczas, gdy cały świat wokół próbuje jej zaprzeczyć.

- wezwanie do sumiennego wykonywania obowiązków, czyli do tego, co Jezus nazywa „wiernością w rzeczach małych”

- jak tęsknić za niebem i jak żyć tu i teraz, by żyć w wieczności.