Data dodania: 2018-01-11

 

Korea Północna pozostaje krajem, w którym dochodzi do największych prześladowań chrześcijan na całym świecie – wynika z ogłoszonego 10 stycznia „Światowego Indeksu Prześladowań 2018”

Międzynarodowego Dzieła Chrześcijańskiego „Open Doors” (Otwarte Drzwi). Pierwszą dziesiątkę krajów, w których wyznawcy Chrystusa są najbardziej prześladowani, tworzą kolejno: Kora Północna, Afganistan, Somalia, Sudan, Pakistan, Erytrea, Libia, Irak, Jemen i Iran.

 

Indeks po raz szesnasty otwiera Korea Północna. Na skutek komunistycznych represji wszyscy tamtejsi chrześcijanie, których liczbę ocenia się na ok. 300 tysięcy, żyją w podziemiu i pozostają odcięci od świata. Ok 70 tys. z nich przebywa w obozach karnych. Drugie i trzecie miejsce zajmują obecnie Afganistan i Somalia.

Według „Open Doors” wzrost prześladowań chrześcijan i innych mniejszości religijnych wiąże się głównie z szerzeniem się fundamentalistycznych grup muzułmańskich w Afryce i Azji oraz ze znacznym wzrostem nacjonalizmu religijnego wśród hinduistów i buddystów, przede wszystkim w krajach azjatyckich. Ponadto prześladowania napędza konflikt między muzułmańskimi sunnitami a szyitami. Do znacznych prześladowań nadal dochodzi w krajach komunistycznych, takich jak Chiny, Wietnam i Laos.