Data dodania: 2017-04-14

 

Ja jestem drogą i prawdą i życiem (J.14,6)
Pokój Wam. 
          Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do uczniów z darem pokoju, który im daje i zadaje – Idźcie i Głoście.  Doświadczamy każdego dnia jak bardzo światu tego daru potrzeba. Życzę Wszystkim, aby w Święta Wielkiej Nocy nie brakowało w Waszych sercach pokoju, radości i zdrowia. Niech Chrystus Zmartwychwstaje w Waszych rodzinach, wspólnotach każdego dnia. Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego śle wspólnota Oblatów św. Józefa w Warszawie.