Aktualności

konferencja

Data dodania: 2017-05-28

         Jezus Chrystus stanowi fundament naszej wiary i odgrywa także dużą rolę w innych systemach religijnych świata. 19 maja 2017 r. Maciej, współbrat warszawskiej wspólnoty, brał udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji „Jezus Chrystus w religiach świata”, na której wygłosił referat p.t. Jezus Chrystus w teologii wyzwolenia

Konferencja miała na celu przedstawienie miejsca, roli i oblicza Jezusa Chrystusa w religiach świata
Składała się z następujących bloków tematycznych: Drogi i bezdroża chrystologii, Jezus w świetle judaizmu; Jezus w islamieRóżne oblicza Jezusa w kulturach i religiach świata; Nowe ruchy religijne. 
          Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Religiologów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego UKSW.

Wystąpienie Macieja, naszego współbrata

Kościół od ponad dwóch tysięcy lat głosi, że Jezus z Nazaretu jest Zbawicielem wszechświata, Mesjaszem i Synem Bożym.

Czy powszechność i wątkowość Jezusowego objawienia zawiera się w teologii wyzwolenia? Czy oddolny społeczno – polityczny ruch,  powstały w Kościele po II soborze watykańskim i wyjątkowo powszechny w Ameryce Południowej przedstawia osobę Jezusa w autentycznym świetle? Czy do pogodzenia jest ewangeliczne przesłanie miłości z postrzeganiem Jezusa jako wyzwoliciela, z podkreśleniem sprawiedliwości? Czy można połączyć chrystologię z lewicującym aktywizmem politycznym, elementami marksizmu oraz jakie są różnice w ujmowaniu tych zagadnień po między Europą Zachodnią a Ameryką Łacińską? Jakie jest oficjalne stanowisko Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w tej sprawie?  

Na pytania te odpowiadał Maciej, z naszej warszawskiej wspólnoty i autor referatu Jezus Chrystus w teologii wyzwolenia, prezentując nie tylko szczegółowe omówienie metodologii chrystologii wyzwolenia, której punktem wyjścia jest Jezus historii, ale także próbował dokonać oceny, przedstawiając pozytywne i negatywne punkty w prawidłowym odczytaniu osoby Jezusa Chrystusa. Autor pracy,dążąc do maksymalnej rzetelności i ukazania oficjalnego stanowiska Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, za metodę badawczą przyjął analityczne i krytyczne badanie źródeł.Dom prowincjalny i formacyjny
ul. Radzymińska 306.
03-694 Warszawa
telefon: 22 679 78 60

e-mail: zgromadzenie@jozefici.pl

konto : 59 1560 0013 2375 8367 3000 0001

NIP : 524 225 98 33

wykonanie: e-parafia.net
Menu