Nasze Zgromadzenie OO. Oblatów św. Józefa powstało 14 marza 1878 roku. Wzrastało i rozwijało się w modlitwach i w cierpieniu duchowym i fizycznym Ks. Józefa Marello. Ksiądz Marello chciał prawdziwej wspólnoty, prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa, gdzie żyje się przykazaniem miłości, a w stylu braterskim naśladując życie św. Rodziny, bracia biorą sobie za przykład św. Józefa, który opiekował się Jezusem tu na ziemi.

Zgromadzenie zostało założone w Asti przez świętego Józefa Marello, rozpoczynając swoją działalność w byłym zakonie św. Klary i staje się domem matczynym zgromadzenia. To tutaj realizuje się projekty Założyciela z myślą i z mocną wolą zrobienia czegoś pięknego dla Kościoła, młodzieży i dzieci, współpracując z osobami świecki i biskupem. Dziś we Włoszech mamy dwie Prowincje na południu i północy Włoch, gdzie współbracia realizują pomysły i projekty Założyciela. Myślą o biednych, chorych i potrzebujących, na wzór św. Józefa troszczą się o to by dawać im Chrystusa w Jego Słowie i Ciele.