POSTULAT

 


Data dodania: 2013-11-01

(łac. postulare - żądać, wymagać) - pierwszy okres życia we wspólnocie zakonnej. Postulat może trwać od kilku tygodni do 2 lat. Służy wzajemnemu poznaniu. Kandydat do zakonu poznaje zasady życia wspólnotowego. Zakon przygląda się kandydatowi czy jego intencje są właściwe, czy będzie mógł rozpocząć nowicjat. W związku z tym, że postulant nie składa żadnych przyrzeczeń, może w każdej chwili przerwać postulat i opuścić wspólnotę bez żadnych konsekwencji. Zewnętrzną oznaką rozpoczęcia postulatu jest przyjęcie medalika św. Józefa. Przyjęcie do postulatu ma formułę liturgiczną. Bezpośrednio po postulacie rozpoczyna się nowicjat.