FORMACJA W ZGROMADZENIU

OBLATÓW ŚW. JÓZEFA

 

Data dodania: 2014-02-26
Józefici polscy ze względu na małą liczbę członków, mają ograniczone możliwości pracy. Dom warszawski koncentruje swój wysiłek na pracy formacyjnej nowych członków. Mieści się w nim Postulat i Klerykat. Klerycy studiują w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

 

Życie zakonne rozpoczyna się u Oblatów św. Józefa okresem przygotowawczym – POSTULATEM. Postulat jest obowiązkowym etapem, Przeznaczonym do studiowania i sprawdzenia własnego powołania, by w ten sposób wyrazić chęć rozpoczęcia nowicjatu. NOWICJAT – jest czasem formacji w którym doprowadza się nowicjusza do poznana podstawowych wymogów życia zakonnego i do praktykowania rad ewangelicznych. Trwa jeden rok, kończy się obłóczynami i złożeniem pierwszej profesji zakonnej.

W trakcie studiów seminaryjnych klerycy otrzymują z rąk Przełożonego Prowincjalnego posługę – LEKTORATU i AKOLITATU. Po złożeniu profesji wieczystej – kandydaci otrzymują święcenia diakonatu i prezbiteratu.

 

Zgromadzenie Oblatów św. Józefa tworzą: bracia i kapłani. Bracia zakonni mają szerokie możliwości pracy misyjnej, katechetycznej, pomocy duszpasterskiej.

Strojem Oblatów św. Józefa jest czarna sutanna, którą otrzymują po zakończonym nowicjacie. Bracia zakonni otrzymują dodatkowo do sutanny czarny pas.